Homepage / Galéria / Gross Lajos sütőmester
A cukrászok és csemegések védőszentje Szent Maklár remete, aki 408. körül halt meg. Alexandriában cukrászlegény volt, 40 éves korában lett szent, mint Szent Antal, lelki magányba vonult. Ünnepnapja január 2-án van. A sütők védőszentje: Szent Pál püspök. A kávésok és fagylaltkészítők védőszentje: IX.Szent Lajos király. A gyertyaöntők és mézeskalácsosok szentje: Szent Ambrus püspök, egyházdoktor. Németországban, a német sütők magyarországi Szent Erzsébetet tekintették védőszentjüknek. - Steiner Gyula: Cukrászok és sütők háborús kincsesládája 1942. A cukrászok és csemegések védőszentje Szent Maklár remete, aki 408. körül halt meg. Alexandriában cukrászlegény volt, 40 éves korában lett szent, mint Szent Antal, lelki magányba vonult. Ünnepnapja január 2-án van. A sütők védőszentje: Szent Pál püspök. A kávésok és fagylaltkészítők védőszentje: IX.Szent Lajos király. A gyertyaöntők és mézeskalácsosok szentje: Szent Ambrus püspök, egyházdoktor. Németországban, a német sütők magyarországi Szent Erzsébetet tekintették védőszentjüknek. - Steiner Gyula: Cukrászok és sütők háborús kincsesládája 1942.

Gross Lajos sütőmester

 

Gross Lajos sütőmester – Budapest

 

1901-ben önállósította magát. Üzemében felesége Hirshler Margit is tevékenyen részt vett és 5 segéd, 3 tanonc, 1 kiszolgáló működött. Az üzem villanyerőre van berendezve. (1 db 3 1/2 HP., 1 db 1/2 HP.), 1 dagasztó, 1 kifli – felvonógép felszereléssel. A Sütőipartestületnek több mint negyed évszázadig előljárósági tagja, a tanoncvizsgáztató bizottság tagja, a Pék Kaszinó választmányi tagja. Az Országos Iparegyesület 1927. évben bronzéremmel és díszoklevéllel tüntette ki.

 

A Gross testvérek 1905-ben. Balról jobbra, Mihály, Dezső és Lajos.

 

Gross Lajos sütőmester feleségével Hirshler Margittal 1953-ban.

 

Köszönöm a képeket Bednár Jutkának

Comments are closed.

error: Content is protected !!